เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและคัดกรองสายตาให้ประชาชนในชุมชนตามนโยบายหลักประกันสุขภาพประจำปี ปีนี้จัด 21 ครั้ง

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและคัดกรองสายตาให้ประชาชนในชุมชนตามนโยบายหลักประกันสุขภาพประจำปี ปีนี้จัด 21 ครั้ง โรคที่ประชาชนเป็นมากที่สุดคือความดันและเบาหวาน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำนวยการตรวจสุขภาพและคัดกรองสายตาตามนโยบายหลักประกันสุขภาพประจำปี 2556 ณ วัดช่างฆ้อง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ สร้างความมีส่วนร่วมในประชาชนทุกระดับในรูปแบบที่หลากหลาย เปิดช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นประชาชน โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองสายตาประชาชนเป้าหมายในเขตเทศบาล ตรวจความเข้มข้นของเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในหลอดเลือด การทำงานของไต ตรวจมวลกระดูก เอ็กซเรย์ปอด หัวใจ ความดันโลหิต กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ ประชาชนจะได้มีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยและไม่ต้องเข้ารับการรักษา ซึ่งปัจจุบันเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ปีละ 3-4 แสนครั้ง ในประชากรกว่าแสนหกหมื่นคน ใช้งบประมาณเฉลี่ยกว่า 4 ล้านบาท โดยโรคที่ประชาชนเป็นมากที่สุดคือความดันและเบาหวาน
เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชนตามโครงการหลักประกันสุขภาพในปีนี้ทั้งหมด 21 ครั้ง โดยประชาชนสามารถแจ้งความจำนงได้ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในทุกชุมชน หรือนำหลักฐานไปขอไปขอรับการบริการได้ตามตารางที่กำหนด
 
2 พฤษภาคม 2556 , 16:01 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กมลวรรณ สวท.เชียงใหม่