ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจของภาคเหนือ ไตรมาสที่ 1

  
     ภาวะเศรษฐกิจของภาคเหนือ ปี 2556 คาด โครงการรถยนต์คันแรก จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการบริโภค การท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวดี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
นางสุภาวดี ปุณศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจของภาคเหนือ ไตรมาสที่ 1 ยังขยายตัวดีแต่มีอัตราชะลอลงจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวหลังจากมาตรการกระกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐสิ้นสุดในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การใช้จ่ายของภาครัฐหดตัวเป็นผลจากช่วงเดียวกันปีก่อนมีการเร่งเบิกจ่ายสูง การผลิตสินค้าเกษตรลดลงเพราะสภาพอากาศและปริมาณน้ำไม่เอื้อต่อการผลิต สำหรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทรงตัว การส่งออกขยายตัวเล็กน้อยตามการส่งออกผ่านชายแดน ด้านการท่องเที่ยวขยายตัวดีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชุมสัมมนา สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อชะลอลงตามราคาน้ำมัน เนื่องจากฐานปีก่อนสูงจากการเก็บเงินเข้ากองทุนและมีการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ด้านอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวในเกณฑ์ดี
สำหรับ แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือ ปี 2556 ยังขยายตัวแต่มีอัตราชะลอลง ด้านภาวะการลงทุนยังขยายตัวต่อเนื่อง ด้านโครงการรถยนต์คันแรก ผู้ใช้สิทธิ 191,121 คัน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคปี 2556 ด้านภาวะการเงินที่ผ่อนคลายและสินเชื่อที่ขยายตัวในเกณฑ์สูง ช่วยสนับสนุนการใช้จ่าย ด้านรายได้เกษตรกรยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนด้านราคา การท่องเที่ยวขยายตัวดี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน และจะได้ประโยชน์จากการเปิดศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ด้านภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2556 ยังชะลอตัวจากเดือนก่อน โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว การท่องเที่ยวยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี การส่งออกขยายตัวเล็กน้อย ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีมากจากอัตราเงินเฟ้อชะลอตัว และอัตราการว่างงานต่ำ ด้านเงินฝากและสินเชื่อยังขยายตัวดี
 
2 พฤษภาคม 2556 , 16:06 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กรรัตน์ สวท. เชียงใหม่