ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ไตรมาสที่ 1

  
     ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ไตรมาสที่ 1 โดยรวมมีเสถียรภาพ อัตราการว่างงานทรงตัวในระดับต่ำ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อชะลอลงจากไตรมาสก่อน ส่วนค่าเงินบาทปรับแข็งขึ้นจากไตรมาสก่อน
นางสุภาวดี ปุณศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ไตรมาสที่ 1 ซึ่งยังทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน การใช้จ่ายของภาคเอกชนทั้งการอุปโภค บริโภคและการลงทุนเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดี ขณะที่การส่งออกสินค้าค่อยๆ ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีเสถียรภาพขึ้น สำหรับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ อัตราการว่างงานทรงตัวในระดับต่ำ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อชะลอลงจากไตรมาสก่อน ส่วนค่าเงินบาทปรับแข็งขึ้นจากไตรมาสก่อน เป็นผลจากดุลการชำระเงินที่เกินดุลตามการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและการเข้ามาลงทุนโดยตรงและลงทุนในตลาดพันธบัตรของนักลงทุนต่างประเทศ
ด้านภาวะเศรษฐกิจของประเทศเดือนมีนาคม 2556 ชะลอลงจากเดือนก่อนตามการใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งการอุปโภค บริโภคและการลงทุน อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อชะลอลง ส่วนดุลการชำระเงินขาดดุลเล็กน้อย
ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับภาวะเศรษฐกิจโลก มีเสถียรภาพและมีสัญญาณดีขึ้น เศรษฐกิจจีนและเอเชีย ยังขยายตัวดีจากความต้องการภายในประเทศและการส่งออกดีขึ้น สหรัฐอเมริกามีการฟื้นตัวต่อเนื่อง การบริโภคและการลงทุนมีการขยายตัว ขณะที่ ยุโรปยังอ่อนแอต่อเนื่อง และญี่ปุ่น เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในภาคการผลิตและการลงทุน
 
2 พฤษภาคม 2556 , 16:06 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กรรัตน์ สวท. เชียงใหม่