รายงานพิเศษ แรงงานต่างด้าว ฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

  
     รายงานพิเศษ แรงงานต่างด้าว ฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ในยุคที่สังคมกำลังเจริญเติบโตทุกมิติ
ด้วยสภาพสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทุกด้าน พ่อแม่ หลายคนเลือกที่จะส่งบุตร หลาน ร่ำเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป ทำให้ชนชั้นแรงงานขาดแคลน นายฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจำนวนมาก หลักๆ ใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา คาดว่า ปีนี้ จะมีผู้มาขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตทำงานประมาณ 15,000 คน เมื่อรวมกับที่มีอยู่เดิมและผู้มีบัตรพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ จะมีแรงงานต่างด้าวกว่าแสนคน สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ตนมองว่าแรงงานต่างด้าว มีความจำเป็นมาก เพราะจังหวัดเชียงใหม่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และในปี 2558 ที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะมีการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน มองว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย
ด้าน นายตี้ หมอกคำ แรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ ประกอบอาชีพทำสวนดอกไม้ อยู่ที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กว่า 10 ปีแล้ว ประกอบอาชีพทำสวน ดอกไม้ ทำให้ตนมีรายได้เลี้ยงครอบครัว สามารถดำรงชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีความสุขเพราะของกิน ของใช้ไม่แพง
สำหรับ นายชาย อาละ แรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ ทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างในอำเภอหางดง ได้รับค่าแรงวันละ 300-320 บาท กล่าวว่า ค่าจ้างแรงงาน 300 บาท สำหรับตน ถือว่าเพียงพอต่อการดำรงชีพ และเลี้ยงครอบครัว หากวันไหนงานเร่ง ก็จะมีค่าล่วงเวลาเพิ่มให้ชั่วโมงละ 40 บาท จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ดีกว่าที่อื่น เพราะข้าวของไม่แพง สำหรับแรงงานต่างด้าวคนอื่นที่ทำผิดกฎหมายของประเทศไทย ตนอยากให้คิดว่า ในเมื่อตั้งใจเข้ามาเพื่อทำมาหากิน อย่าทำผิด เพราะจะทำให้แรงงานต่างด้าวอื่นๆ เสียภาพพจน์ไปด้วย
ในส่วนของนางนงเยาว์ ประเสริฐวงศ์ นายจ้างแรงงานต่างด้าว มีหน้าที่เช่าที่ดินทำการเกษตร เพื่อให้แรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพ เล่าว่า ตนอยู่กับแรงงานบนพื้นสูงและแรงงานต่างด้าวมากกว่า 20 ปี คนเหล่านี้ไม่เคยสร้างปัญหา ซ้ำยังให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในหมู่บ้านด้วยดีทุกครั้ง แรงงานต่างด้าวขยันกว่าคนไทยมาก บางคนมีเงินเก็บออมมากกว่าคนไทยเสียอีก ทั้งยังเห็นว่า แรงงานต่างด้าวยังจำเป็นสำหรับประเทศไทย เพราะสามารถทำงานที่คนไทยทำไม่ได้ หรือ ไม่อยากทำ
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจังหวัดเชียงใหม่ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชนชั้นแรงงานขาดแคลน การเตรียมพร้อมจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางทุกด้าน มีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และงานด้านอื่นๆ ทันทีที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน คาดว่า จะมีแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก มากขึ้น การผลักแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ โดยเฉพาะหากเกิดปัญหา เมื่อประเทศต้องก้าวไปข้างหน้า แรงงานต่างด้าว จึงถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน ในยุคที่แต่ละประเทศต้องแข่งขันกันและในยุคที่ความเจริญกำลังคืบคลานเข้ามาในสังคมทุกมิติ
 
2 พฤษภาคม 2556 , 16:37 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่