ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายมาตรการรักษาความปลอดภัยประชุมน้ำโลก

  
     ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายให้แก่ตำรวจภูธภรภาค 5 เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและอารักขาผู้นำประเทศ ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 โดยมีพลตำรวจตรีอรรถกิจ กรทอง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งตำรวจภูธรภาค 5 เป็นเจ้าภาพในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจร โดยได้จัดกำลังกว่า 2 พันนาย ปฏิบัติหน้าที่ โดยจะมีการรักษาความปลอดภัยผู้นำทั้ง 9 ประเทศและนายกรัฐมนตรีในระดับสูงสุด เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าตำรวจจะบูรณาการทำงานหลายหน่วย ทั้งตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับชุดนเรศวร 261 ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจสอบสวนกลาง และอาสาสมัคร โดยประสานกับกองทัพบก กองทัพอากาศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยในรายละเอียด โดยจะให้ความสำคัญกับผู้นำทุกประเทศ ทั้งนี้ขอให้มั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้วางแผนไว้อย่างรัดกุม
หลังจากประชุมมอบนโยบายแล้ว ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปตรวจสถานที่ทั้งที่เวียงกุมกาม อำเภอสารภี และที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ก่อนจะเดินทางกลับ ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2556 จะมีการเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 2 เบื้องต้นได้มีการจัดตารางภารกิจแต่ละวันไว้อย่างพร้อมเพรียงวันละ 2 ผลัด คือระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม นิทรรศการวิชาการด้านน้ำ 16-18 พฤษภาคม การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ 19 ประชุมระดับรัฐมนตรี และวันที่ 20 ประชุมระดับผู้นำ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ 3 ครั้ง ที่เวียงกุมกาม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 19-20 พฤษภาคมจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็น 300 นาย 4 ชุดปฏิบัติการเฉพาะบริเวณศูนย์ประชุมฯ
 
3 พฤษภาคม 2556 , 13:32 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่