รายงานพิเศษ เชียงใหม่พร้อมแล้วสำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

  
     รายงานพิเศษ ทุกภาคส่วนขานรับ เชียงใหม่พร้อมแล้วสำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลกเป็นการเปิดตัวศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา งานดังกล่าวจะมีผู้นำจากหลายประเทศร่วมประชุม ประกอบด้วยกษัตริย์บรูไนดาลุสซาลาม นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกหลายประเทศ โดยไทยได้ออกหนังสือเชิญ 49 ประเทศร่วมงานในครั้งนี้ คาดการณ์มีผู้ร่วมประชุมกว่า 3 พันคน โดยการประชุมจะจัดหลายระดับทั้งระดับเจ้าหน้าที่ ระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นำ สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น ล่าสุด พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มาตรวจสอบพื้นที่และมอบนโยบายด้วยตนเอง โดยกล่าวแสดงความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกจราจร โดยจะให้ความสำคัญกับผู้นำทุกประเทศตามมาตรฐานสากล
ขณะที่นายจักรกฤษ ศรีวลี รองอธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวแสดงความพร้อมในการจัดประชุม เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านน้ำให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ ทั้งนี้ในการประชุมผู้นำ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์การรับมือและการแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านน้ำ 7 หัวข้อ เช่น การ ความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยจะมีการจัดทำ เชียงใหม่ เดคอเรชั่น หรือปฏิญญาเชียงใหม่ขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดในภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยแต่ละประเทศจะไปบรรจุในแผนพัฒนาทรัพยากรด้านน้ำของประเทศด้วย
ขณะที่นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่พร้อมแล้วสำหรับการจัดประชุม ขณะนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมเกือบเสร็จสมบูรณ์ เป็นการเปิดเชียงใหม่สู่โลกไปพร้อม ๆ กัน ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมือง แต่งหน้าบ้านให้น่ามอง โดยได้มีการตั้งอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ไว้รองรับ ขณะเดียวกันได้แบ่งหน้าที่กันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม นับเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง
ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่นั้นได้ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประดับไฟด้วยหลอด LED ที่สะพานข้ามแม่น้ำปิงทั้ง 3 แห่ง ทั้งสะพานนวรัฐ สะพานเหล็ก และสะพานนครพิงค์ นอกจากนี้ยังประดับตกแต่ง 4 แจ่ง 5 ประตูให้สวยงามแบบล้านนา เพื่อให้เชียงใหม่สวยตลอดทั้งวันทั้งคืน
 
3 พฤษภาคม 2556 , 16:08 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่