จังหวัดเชียงใหม่ กำหนด 4 มาตรการเตรียมพร้อมรับมือโรคไข้หวัดนก H7N9

  
     จังหวัดเชียงใหม่ กำหนด 4 มาตรการเตรียมพร้อมรับมือโรคไข้หวัดนก H7N9 สายพันธุ์ที่สามารถระบาดจากคนสู่คนได้มากที่สุดในบรรดาหวัดนกทุกสายพันธุ์
ดร.ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของโรคไข้หวัดนก H7N9 ที่เกิดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง 28 เมษายน 2556 มีผู้ติดเชื้อ H7N9 จำนวน 127 ราย เสียชีวิต 23 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 18.11 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยืนยันจากผลการชันสูตรศพผู้เสียชีวิต พบว่า เป็นการติดเชื้อจากคนสู่คนอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายนัก โดยเชื้อ H7N9 ก่อให้เกิดการระบาดจากคนสู่คนได้มากที่สุดในบรรดาหวัดนกทุกสายพันธุ์
สำหรับ มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ มาตรการเฝ้าระวังโรคในกลุ่ม ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง มีประวัติเดินทางกลับจากต่างประเทศและมีอาการปอดบวม ผู้ป่วยปอดบวมเป็นกลุ่มก้อน ผู้ป่วยปอดบวมที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ มาตรการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษา โดยการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน ยา ห้องแยก แล็ป จัดเตรียมบุคลากรในการคัดกรอง ดูแลรักษา สอบสวนโรค มาตรการในชุมชน โดยมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เฝ้าระวังโรคในคนและสัตว์ และมาตรการด้านการสื่อสารความเสี่ยงในกลุ่มประชาชนทั่วไป
 
5 พฤษภาคม 2556 , 12:52 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่