กรมป่าไม้ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินทรัพยากรป่าไม้ของโลกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ

  
     กรมป่าไม้ จัดประชุมการประเมินทรัพยากรป่าไม้ของโลกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ 104 ประเทศ เพื่อหาวิธีการสำรวจพื้นที่ป่าให้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น
กรมป่าไม้ แถลงข่าว ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง Global Meeting in Preparation for FRA 2015 and the Collaborative Forest Resources Questionnaire Reporting การประเมินทรัพยากรป่าไม้ของโลกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม จำนวน 104 ประเทศ
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการเป็นประธานเปิดว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นป่าเหลืออยู่ประมาณ 171,585 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 33 ของเนื้อที่ประเทศ โดยได้ให้ความสำคัญกับการประเมินทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมาโดยตลอด โดยมีการสำรวจทรัพยากรป่าไม้มาตั้งแต่ปี 2498 เพื่อสำรวจปริมาณและการกระจายของพันธุ์พืช กำหนดพื้นที่ป่าที่มีศักยภาพในการจัดการอย่างยั่งยืน แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม เพราะยังมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีกมากที่ยังรอการสำรวจและเก็บข้อมูล ทั้งยังต้องการวิธีการสำรวจที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น เพื่อวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินและการบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ดังนั้น ประเทศไทย จึงพร้อมที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นโอกาสในการนำไปสู่การพัฒนาด้านป่าไม้ของแต่ละประเทศในอนาคต
การประชุมดังกล่าวจะมีการประชุมแบบองค์รวม ประชุมกลุ่มย่อย ได้แก่ การแนะนำชุดข้อมูลสำหรับการสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อจัดทำ FRA 2015 การอภิปรายในหัวข้อ การรายงานบูรณาการระบบการสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อนำไปสู่การใช้ของประเทศ การสัมมนาแบบเปิดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เลือกเข้าร่วมการสัมมนาตามความสนใจ ประชุมที่เกี่ยวกับทรัพยากรด้านการป่าไม้ เรื่องพื้นที่ป่าไม้ และลักษณะเฉพาะด้านต่างๆ ของป่าไม้ ผลผลิตจากป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
 
6 พฤษภาคม 2556 , 10:47 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่