จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ต่อเนื่อง รองรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 49 ประเทศ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ต่อเนื่อง รองรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 49 ประเทศ พร้อมแจ้งรายละเอียดกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดประชุม
ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2556 ตลอดระยะเวลาการจัดประชุมจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนิทรรศการทั่วไปด้านน้ำ จะเปิดให้ประชาชนร่วมชม ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2556 จะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2556 เป็นการประชุมวิชาการ เวทีการเสวนาและแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็น องค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ และความท้าทายของการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คน ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2556 เป็นการประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จะมีประเทศที่เข้าร่วมประชุมรวม 49 ประเทศ ขณะนี้ มีผู้นำประเทศตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้ว 9 ประเทศ ได้แก่ ประธานาธิบดีจอร์เจีย นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน ประธานาธิบดีอิหร่าน สมเด็จพระราชาธิบดีบรูไน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ นายกรัฐมนตรีวานูอาตู และมีประเทศที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมมี 13 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย ภูฎาน ซามัว สิงคโปร์ กัมพูชา ติมอร์-เลสเต มัลดีฟส์ ไมโครนีเซีย อุซเบกิสถาน อิสราเอล ปาปัว และญี่ปุ่น และระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2556 จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย
 
6 พฤษภาคม 2556 , 12:33 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่