จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมทุกด้านในการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมทุกด้านในการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 รองรับทั้งในส่วนของงานเลี้ยงรับรองทั้ง 3 แห่ง และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม กำหนด 3 วัน ได้แก่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จัดเลี้ยงนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,200 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 จัดเลี้ยงผู้ร่วมประชุมทั้งหมดในลักษณะกาดหมั้วครัวแลง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 จัดเลี้ยงผู้นำประเทศหรือระดับ VIP ประมาณ 200 คน ณ เวียงกุมกาม และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเลี้ยงอาหารเช้าแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุม
ด้านการซ้อมการเตรียมการของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาเป็นประธานการซ้อมของคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยและการจราจรด้วยตนเอง วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 คณะอนุกรรมการด้านการแพทย์และอนามัยจะฝึกซ้อมการส่งตัวผู้นำและผู้ป่วยส่ง โรงพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วย และในวันเดียวกันนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางมาตรวจติดตามการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 จะมีการซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งที่ 2 โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะร่วมชมการซ้อม สำหรับความก้าวหน้าของการเตรียมการของฝ่ายต่างๆ ด้านการปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ศูนย์ประชุมฯ มีการตกแต่งสถานที่ประชุมในบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ เตรียมการรองรับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ จัดหน่วยแพทย์และพยาบาลประจำสถานที่จัดประชุม โรงแรมที่พัก VIP สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ และสถานที่จัดงานเลี้ยงทั้ง 3 แห่ง ด้านการประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวที่ประสานการเตรียมสถานที่ในการศึกษาดูงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ด้านการขนส่งมีการเตรียมรถโดยสารในการให้บริการประชาชนที่เดินทางไปร่วมชมนิทรรศการ ด้านการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ซึ่งถือว่าทุกด้านมีการเตรียมพร้อมเกือบสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว
 
6 พฤษภาคม 2556 , 13:01 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่