ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนประชาชนระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ระยะนี้

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนประชาชนระวังพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ระยะนี้ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปและมี ฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในช่วงระยะต้นถึงกลางสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ หรือ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนมากเกิดขึ้นในช่วงบ่ายและค่าอุณหภูมิสูงสุด 34-35 ซ.อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 ซ. อุณหภูมิต่ำสุดเทือกเขาและยอดดอย 10-17 ซ.ในช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง (พายุฤดูร้อน) ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่
ภาคเหนือในช่วงวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2556 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 34-38 ซ. อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 ซ.ในช่วงวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2556 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตะวันออกของภาค อุณหภูมิสูงสุด 35-39 ซ.อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 ซ.
ผลกระทบต่อการเกษตรช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง โดยจะมีอากาศร้อนสลับกับมีฝนตก เกษตรกรควรดูแลสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอาคารบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตร ส่วนไม้ผลที่กำลังให้ผลผลิตชาวสวนควรดูแลให้น้ำอย่างเพียงพอ รวมทั้งปกคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชเพื่อสงวนความชื้นในดิน
 
6 พฤษภาคม 2556 , 16:23 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่