สำนักชลประทานที่ 1 แจ้งการปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

  
     สำนักชลประทานที่ 1 แจ้งการปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ หากเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงภายหลังสิ้นสุดการระบายน้ำ
นายอดุลย์ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักชลประทานที่ 1 ได้แจ้งเวียนให้โครงการชลประทานเชียงใหม่ทราบว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ได้ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อการส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2555/56 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือหากเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงภายหลังสิ้นสุดการระบายน้ำ จากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อพิจารณาการจัดสรรน้ำจากเขื่อนจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประมาณวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำเหลือในเขื่อนประมาณ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าต่ำกว่าเส้นควบคุมต่ำสุด ประมาณ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของฝายชลประทานราษฎร์ในลำน้ำปิง ทั้ง 11 ฝาย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 62 สถานี และมีปริมาณน้ำคงเหลือในเขื่อนเพียงพอสำหรับการเตรียมการเพาะปลูกพืชฤดูฝน จึงได้มีการปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิงในอัตรา 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 864,000 ลบ.ม. ตลอดเวลา ไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ซึ่งจะทำให้อัตราการไหลของน้ำในลำน้ำปิงผ่านสถานีตรวจวัดจุด P.1 บริเวณสะพานนวรัฐ จะมีปริมาณน้ำไหลในอัตรา 12 – 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลสิ้นสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2556
 
7 พฤษภาคม 2556 , 13:54 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่