ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพิงคนคร(มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

  
    การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมระบบสาธารณูปโภคไว้คอยรองรับ พร้อมตกแต่งภายนอกและภายในสถานที่จัดประชุมเน้นเอกลักษณ์ล้านนา
ดร.ศราวุธ ศรีสกุน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพิงคนคร(มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ ได้ดำเนินการคืบหน้าไปมาก มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ WIFI ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ในส่วนของระบบประปา ได้ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมดำเนินการ และเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแล ด้านระบบไฟฟ้า มีการเตรียมความพร้อมด้วยกำลังส่งไฟฟ้าที่จะสามารถรองรับได้ครอบคลุมและดำเนินการสั่งซื้อฟิลส์สำรองไว้กรณีฉุกเฉินแล้ว โดยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยควบคุมดูแลตลอดการจัดประชุม ทั้งนี้ ขอให้สื่อมวลชนที่ต้องใช้รถถ่ายทอดสด ประสานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าด้วยเพื่อเตรียมสำรองไฟฟ้าไว้ให้ นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ยังได้ดำเนินการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม ด้วยเอกลักษณ์ล้านนา เช่น สัญลักษณ์ต่างๆ การปักตุงตามเส้นทางที่ผู้นำต้องเดินผ่านทุกจุด เนื่องจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กำชับ ให้รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ล้านนา คงความสง่างาม เพื่อสร้างความประทับใจ
การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ในหัวข้อเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งระบบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก 6 คณะ เพื่อเตรียมการจัดประชุม มีการประชุมหารือ เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการทรัพยากรน้ำ นำไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำ
 
7 พฤษภาคม 2556 , 14:56 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท.เชียงใหม่