เทศบาลนครเชียงใหม่ เดินหน้าแผนป้องกันน้ำท่วม ขุดลอกท่อระบายน้ำตลาดสด 14 แห่ง

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เดินหน้าแผนป้องกันน้ำท่วม เตรียมปฏิบัติการขุดลอกท่อระบายน้ำตลาดสด 14 แห่ง เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระยะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีฝนตก และได้รับผลจากพายุฤดูร้อน และทุกครั้งที่เกิดฝนตก มักมีน้ำท่วมบนผิวการจราจร ทำให้น้ำไหลได้ช้า ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการทิ้งขยะหรือเศษอาหารลงในท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดการอุดตัน เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยสำนักการช่าง จึงเตรียมปฏิบัติการขุดลอกสิ่งอุดตันภายในท่อระบายน้ำ ภายในตลาดสด จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย ตลาดบ้านท่อ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสุนทร ตลาดมิ่งเมือง ตลาดบริบูรณ์ ตลาดทองคำ ตลาดสันป่าข่อย ตลาดหนองหอย ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดต้นพะยอม ตลาดศิริวัฒนา และตลาดประตูก้อม โดยจะเริ่มปฏิบัติการขุดลอกท่อระบายน้ำตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ดังนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้า เจ้าของร้านค้าในตลาดสดและประชาชน อย่าจอดรถหรือวางสิ่งของกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยปฏิบัติการขุดลอกท่อระบายน้ำดำเนินการถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9148 ในวันเวลาราชการ
 
8 พฤษภาคม 2556 , 15:46 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่