สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าดี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สร้างสรรค์สู่สากล

  
     สัมมนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าดี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สร้างสรรค์สู่สากล เจาะลึกตลาดอินโดนีเซีย มุ่งเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดเสรีอาเซียน
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เจาะลึกตลาดอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าดี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สร้างสรรค์สู่สากล ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าวก็เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าดีเด่นของภาคเหนือได้ก้าวเข้าสู่ตลาดโลก โดยมีตลาดเป้าหมายอยู่ 2 ตลาด คือ ตลาดอาเซียน+6 และประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนมุสลิม โดยเน้นหนักที่ตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพและมีการเติบโตค่อนข้างสูง ทั้งยังเป็นสมาชิกอาเซียนที่ใหญ่ที่สุดทั้งในด้านพื้นที่และประชากร โดยสำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าหมายไปที่สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม แฟชั่น ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ซึ่งอินโดนีเซียถึงแม้จะเป็นประเทศใหญ่แต่ศักยภาพการผลิตยังด้อยกว่าประเทศไทย ทั้งในด้านคุณภาพและฝีมือ
ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรกว่า 240 ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรอาเซียน เป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก การค้าระหว่างไทยและอินโดนีเซียมีมูลค่าปีละกว่า 640,000 ล้านบาท และประเทศไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับอินโดนีเซียมาโดยตลอด มีผลิตภัณฑ์หลายประเภทเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซีย โดยเฉพาะผักผลไม้สด เช่น หอมแดง ทุเรียน ลำไย รวมทั้งอาหารแปรรูป สินค้าแฟชั่น ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
 
8 พฤษภาคม 2556 , 16:23 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่