กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ เพื่อเป็นกลไกกำกับดูแล ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

  
     กรมอนามัย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ เพื่อเป็นกลไกกำกับดูแล ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 18 จังหวัดภาคเหนือ
นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ เพื่อเป็นกลไกกำกับดูแล ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 สำหรับ 18 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเพื่อประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขอำเภอซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญในการกำกับดูแลงานสุขภาพระดับพื้นที่ โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นหน่วยปฏิบัติที่เข้าถึงและใกล้ชิดกับประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังถือว่ามีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชน กรมอนามัยได้สนับสนุน การสร้างเครือข่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ส่วนหนึ่งประสานงานผ่านสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
สำหรับรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการบรรยายมุมนิทรรศการ การทำกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงานในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันทราย อำเภอแม่ออน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556 มีผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอและนักวิชาการ เจ้าหน้าที่กรมอนามัย จำนวน 450 คน
 
8 พฤษภาคม 2556 , 17:55 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่