ตำรวจภูธรภาค 5 ซักซ้อมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

  
     ตำรวจภูธรภาค 5 ซักซ้อมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 แจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอาจได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร
ตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตำรวจภูธร ภาค 5 จึงได้ซักซ้อมการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและวางแผนการใช้เส้นทางจราจร โดยใช้เส้นทาง ถนนมหิดล ช้างคลาน เชียงใหม่-ลำพูน วงแหวนรอบกลาง คันคลองชลประทาน ถนนโดยรอบเวียงกุมกามและถนนเกาะกลาง โดยในช่วงเช้า จะเริ่มจากท่าอากาศยานกองบิน 41 ไปที่หมายโรงแรมแชงกรีล่า โรงแรมศิริปันนา แมนดารินดาราเทวี คุ้มพญา ดุสิต ดีทู รติลานนา และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และในช่วงบ่าย จาก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ไปที่หมายโรงแรมแชงกรีล่า โรงแรมศิริปันนา แมนดารินดาราเทวี คุ้มพญา ดุสิต ดีทู รติลานนา และเวียงกุมกาม
ในการซักซ้อมครั้งนี้ อาจทำให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ ต้องมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ และอาจต้องทำการปิดการจราจรในเส้นทางต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ตำรวจภูธร ภาค 5 จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ โดยสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าการเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้นำจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้ที่เว็บไซต์ www.police5.go.th
 
9 พฤษภาคม 2556 , 09:57 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่