สวท. เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน 42 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

  
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน 42 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 จะมีพิธีทำบุญในช่วงเช้าและกิจกรรม ดี.เจ. พบผู้ฟังในภาคค่ำ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน 42 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 โดยแบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคเช้า เริ่ม08.29 น. พิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคล 09.00 น. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ ณ ลานด้านหน้า สวท.เชียงใหม่ 09.30-10.00 น. พระมหาสง่า ธีรสังวโร แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ 42 ปี สวท.เชียงใหม่ สื่อสร้างสรรค์เพื่อชาวเชียงใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน 10.00-11.00 น. พระสงฆ์ 5 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ณ ห้องรายการภาษาชนเผ่า 11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และ12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ส่วนในภาคค่ำ กิจกรรม ดี.เจ. พบผู้ฟัง ในบรรยากาศกาดหมั้วคัวฮอม 16.30 น. เริ่มลงทะเบียนผู้ฟังที่เข้าร่วมกิจกรรม 17.00-19.00 น. เริ่มกิจกรรม ดี.เจ. พบผู้ฟัง โดย ดี.เจ. สวท.เชียงใหม่ ทุกคน ทุกคลื่นความถี่ ขึ้นเวทีกล่าวทักทายพบปะผู้ฟังสลับการเล่นเกมส์แจกของรางวัล การแสดงของศิลปินล้านนา กิจกรรมสันทนาการรับประทานอาหารเครื่องดื่มตามอัธยาศัย และเสร็จสิ้นการจัดงานในเวลา 21.00 น.
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงพี่น้องชาวเขา ดำเนินการส่งกระจายเสียงเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชเสพติด และเพื่อความมั่นคงของชาติ ปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ส่งกระจายเสียง 4 คลื่นความถี่ คือ 93.25 MHz FM 98 MHz AM 1476 KHz และ AM 639 KHz ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนา รักษาความมั่นคง วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศอย่างเต็มความสามารถมาตลอดระยะเวลา 42 ปี และในปี 2556 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่น ระดับเขต ถือเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
 
9 พฤษภาคม 2556 , 13:18 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กรรัตน์ สวท. เชียงใหม่