จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 2

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 โดยได้เตรียมการต้อนรับและเตรียมพื้นที่สำหรับการเยี่ยมชมของภริยาผู้นำประเทศและภริยารัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาเยือนประเทศไทย
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และในช่วงเวลาเดียวกัน ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2556 ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเลอเมอลิเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประเทศไทย นำโดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมประชุมพร้อมคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง จำนวน 46 คน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการนำของนายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 32 คน สำหรับภริยาผู้นำประเทศและภริยารัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาเยือนประเทศไทย จะมีกำหนดการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเตรียมการต้อนรับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำประเทศและคณะ
 
12 พฤษภาคม 2556 , 13:46 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่