เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมเงินสดสำรองสถานธนานุบาล กว่า 280 ล้านบาท รับเปิดเทอม ประจำปี 2556

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมเงินสดสำรองสถานธนานุบาล กว่า 280 ล้านบาท รับเปิดเทอม ประจำปี 2556เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้วยอัตราดอกเบี้ยใหม่ เริ่มใช้วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปีนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ สนับสนุนสถานธนานุบาล เพื่อเตรียมรับเปิดเทอม ที่ทุกปีจะมีผู้ปกครองนำทรัพย์สิน หรือของมีค่ามาจำนำ เพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายช่วงก่อนเปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา
สถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ยรับจำนำใหม่ ได้แก่ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม 2556 ซึ่งขณะนี้ สถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เตรียมเงินสดสำรองกว่า 280 ล้านบาท สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนไว้ในสถานธนานุบาลทั้ง 3 แห่ง ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ และเตรียมออกตรวจ สถานธนานุบาล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ สถานธนานุบาล 3 (ประตูเชียงใหม่)
 
12 พฤษภาคม 2556 , 14:35 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่