จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก 2556

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก 2556 ปีนี้ มีกิจกรรมเด่น คือ พิธีแห่โคมไฟวิสาขบูชา จาก 4 จุดสำคัญ ในค่ำคืนของวันที่ 24 พฤษภาคม 2556
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก 2556 ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2556 โดยแบ่งเป็น การปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ และสืบสานพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีกิจกรรมเด่นที่เตรียมจัดขึ้น ได้แก่ พิธีแห่โคมไฟวิสาขบูชาจาก 4 จุด ในค่ำคืนของวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ได้แก่ ข่วงประตูท่าแพ แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวริน และแจ่งศรีภูมิ เข้าสู่พระอารามหลวงต่างๆ และรณรงค์งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
นอกจากนั้น ยังเตรียมจัดกิจกรรมสำคัญ คือ ประเพณีไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย โดยเชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดขาว และลด ละ เลิกอบายมุข ประดับธงทิวตามอาคาร บ้านเรือน ร้านค้าและสถานที่ราชการ ระหว่างวันที่ 18–24 พฤษภาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงปาฐกถา พิธีมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา การจัดกองผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ ครั้งที่ 2 การอุปสมบทหมู่ 199 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และจัดจำหน่ายดอกบัวบูชาสัญลักษณ์งานวันวิสาขบูชา จำนวน 2,000 ดอก
 
13 พฤษภาคม 2556 , 11:59 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่