กรมป่าไม้ อนุญาตให้คณะสงฆ์เชียงใหม่ ใช้พื้นที่ป่า 906 ไร่ สร้างพุทธมณฑล และตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์

  
     กรมป่าไม้ อนุญาตให้คณะสงฆ์เชียงใหม่ ใช้พื้นที่ป่า 906 ไร่ สร้างพุทธมณฑล และตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยกำหนดลงจอบแรก วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครูบาศรีวิชัย
ที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อเตรียมใช้พื้นที่ 906 ไร่ บริเวณ กิโลเมตรที่ 28 ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย (ขุนป่าแม่กวง) โดยได้รับอนุญาตกรมป่าไม้ เพื่อสร้างเป็นพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานสภามหาวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กล่าวอนุโมทนาแก่ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมผลักดัน และจากนี้ไปจะมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นทั้งพุทธมณฑลของจังหวัดและมหาวิทยาลัยให้สำเร็จ โดยคณะสงฆ์กำหนดทำบุญปทักษิณาทานอุทิศส่วนกุศล ทอดผ้าป่า และการบวชป่า กำหนดลงจอบแรกในการปรับปรุงพื้นที่ ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครูบาศรีวิชัย เวลา 13.00 น. และประชาชนผู้ใจบุญ สามารถร่วมทำบุญได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสวนดอก พระอารามหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 08 1881 5690
 
13 พฤษภาคม 2556 , 13:22 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่