เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เนื่องในวันพืชมงคล ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวนมาก

  
     เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และชมนิทรรศการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เนื่องในวันพืชมงคล ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวนมาก
ในวันพืชมงคล ประจำปี 2556 ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เข้าร่วมชมนิทรรศการ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และรับแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล และมีกิจกรรมปลูกข้าวนาโยน ซึ่งเป็นการทำนา โดยการโยนกล้าแทนการปักดำ
ดร.สุณิสา นิรันตรายกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการและสวน รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กล่าวว่า ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และรับแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน”สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ ตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ พร้อมทั้งแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเมล็ดข้าวดังกล่าวถือเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดีและเป็นมงคลสำหรับเกษตรกร
 
13 พฤษภาคม 2556 , 14:30 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่