ศูนย์กู้ภัยตำรวจทางหลวง เตรียมพร้อมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 2

  
     ศูนย์กู้ภัยตำรวจทางหลวง เตรียมพร้อมกำลังคน อุปกรณ์ และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 2
นายธีระบุตร พลอยประดับ ประธานฝ่ายกู้ภัย ศูนย์กู้ภัยตำรวจทางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุม ฝ่ายกรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่ายอาสาฯกู้ภัย และหัวหน้าชุดปฏิบัติการอาสาฯ กู้ภัย บริเวณห้องประชุมศูนย์กู้ภัยตำรวจทางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมกับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 โดยประธานฝ่ายกู้ภัย ศูนย์กู้ภัยตำรวจทางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพและเป็นการจัดประชุมระดับภูมิภาค มีผู้นำระดับสูงของหลายประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม จึงมีนโยบายให้หัวหน้าชุดอาสาฯ กู้ภัยทุกนาย เตรียมความพร้อมและจัดชุดเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในเส้นทางที่ขบวนผ่าน โดยมอบหมายให้ นายอำนาจ อินทรัศมี หัวหน้าฝ่ายอาสาฯ กู้ภัย จัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และยานพาหนะ โดยจะจัดแบ่งกำลัง ได้แก่ เจ้าหน้าที่อาสาฯ จำนวน 75 นาย รถพยาบาล 1 สาย รถยกสไลด์ 1 สาย รถยก 1 สาย รถอุปกรณ์ส่องสว่าง-ดับเพลิง 1 สาย รถอุปกรณ์ตัด-ถ่าง 1 สาย รถตรวจการณ์กู้ภัย 10 สาย และรถตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว 5 สาย
นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือได้รับการร้องขอ ให้หัวหน้าชุดจัดชุดปฏิบัติการเข้ายังจุดที่รับแจ้ง ภายใน 5 นาทีและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นเกียรติแก่จังหวัดเชียงใหม่ และดูแลความปลอดภัยบนเส้นทางที่ขบวนผู้นำประชุมใช้สัญจรด้วย
 
16 พฤษภาคม 2556 , 14:16 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่