รองนายกรัฐมนตรี สักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และเยี่ยมวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

  
     รองนายกรัฐมนตรี สักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และเยี่ยมวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ขณะที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เผย บทพญามังราย ที่รองนายกรัฐมนตรรับแสดง เคยมีผู้เล่นมาแล้วหลายคน จึงไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแต่อย่างใด
เช้าวันนี้(วันที่ 16 พฤษภาคม 2556) ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมนักเรียนในโอกาสเปิดภาคการศึกษาวันแรก และได้ให้โอวาทนักเรียนให้ตั้งใจเรียนและมีความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ
ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ข้อมูลว่า คณะนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ที่จะเข้าร่วมในการแสดงในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 นี้ มีจำนวน 100 คน โดยจะเข้าร่วมแสดงทั้งในศูนย์ประชุมฯ และเวียงกุมกาม ในหัวข้อ ศิลปวัฒนธรรม นาฏกรรมงามแผ่น หรือ Heritage of Lanna โดยจะมีการแสดง ฟ้อนเทียน ส่วนในการแสดงที่เวียงกุมกามนั้น คณะนักเรียนได้ร่วมแสดงเป็นนักรบ
ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับบทเป็นพญามังรายนั้น เคยมีนายทหารและนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์แสดงมาแล้ว จึงไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแต่อย่างใด สำหรับการแสดงครั้งนี้ ใช้บทละครเดียวกับที่ใช้ในการแสดงเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ที่ใช้ในงานชื่อ เปิดประตูสู่เวียงกุมกาม ขณะนั้น นายศรัณญู วงศ์กระจ่าง แสดงเป็นพญามังราย ครั้งนี้จะแสดงในวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ เวียงกุมกามและจะถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศใน เวลา 20.00 น. เน้นให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การล่มสลายของเวียงกุมกามจากการเปลี่ยนเส้นทางไหลของแม่น้ำ จนเป็นเหตุให้พญามังรายย้ายเมืองเชียงใหม่มาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน เดิมเวียงกุมกามเป็นเพียงเมืองในตำนานคนทั่วไปเชื่อว่าเป็นเพียงเรื่องเล่า แต่ต่อมาก็ถูกพบว่ามีอยู่จริง ในปี 2527
ภายหลังจากการเยี่ยมนักเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่แล้ว รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปสักการะต่อสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พญามังราย พ่อขุนงำเมือง และพ่อขุนรามคำแหง ที่เป็นผู้ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ ก่อนจะเดินทางเข้าศูนย์ประชุม เพื่อเปิดประชุมวิชาการด้านน้ำ
 
16 พฤษภาคม 2556 , 19:20 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่