รายงานพิเศษ “หญ้าแฝก” พืชมหัศจรรย์จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
     รายงานพิเศษ “หญ้าแฝก” พืชมหัศจรรย์จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถูกต่อยอดแนวคิด สร้างเป็นผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก สร้างรายได้ให้ชุมชน
การจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำ หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หลายองค์กร มีการออกบูท จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านน้ำ เช่น บูท ของ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ที่นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูกหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ ที่สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ รักษาหน้าดินและการป้องกันการพังทลายได้อย่างดี
นางสาวชื่นจิตร แย้มชุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหญ้าแฝก บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ดำเนินกิจการเกี่ยวกับน้ำมัน มีการวางท่อก๊าซผ่านชุมชนทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไปยังประเทศพม่า ซึ่งการวางท่อก๊าซดังกล่าวจะทำให้ดินและหินเสียหาย ปตท. จึงนำโครงการของในหลวง เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อป้องกันดินสไลด์ ได้ผลดีมาก ตอนนี้พื้นที่นั้นกลายเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม ตั้งแต่ปี 2551 ปตท. ให้ชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพดินและน้ำ จำนวน 15 ชุมชน เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝก ชุมชนร่วมมือกันดี สำหรับบูทนิทรรศการของ ปตท. คนสนใจเข้าชมตั้งแต่วันแรก ส่วนใหญ่สนใจผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสะพาย ของที่ระลึก ของใช้ต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น เป็นการขยายผลจากการปลูกหญ้าแฝกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ตามความสามารถและถนัดของแต่ละชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ มีชุมชนบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม เข้าร่วมโครงการ ชุมชนนี้นำหนังมาประกอบกับใบหญ้าแฝกประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนั้น ปตท. ยังให้แต่ละชุมชนส่งผลงานเข้าประกวด ชุมชนที่ได้รับรางวัล จะมีการพัฒนาด้านการตลาดให้ ถือเป็นการส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแฝกมากขึ้น อีกทั้ง ปตท. ยังทำงานร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน ก่อตั้งร้าน ภัทรพัฒน์ เพื่อเป็นร้านวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกของชุมชนที่ร่วมโครงการโดยตรง นอกจาก ปตท. จะส่งเสริมการปลูกและทำผลิตภัณฑ์แล้ว ยังหาตลาดให้ด้วย เพราะตลาดสำคัญมาก
ด้านผู้เข้าชมนิทรรศการหญ้าแฝกของ ปตท. นางสาวเงาฉาย ระหงส์ จากจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนเห็นผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกที่จัดแสดงแล้วสะดุดตาเลยแวะชม ก่อนหน้านี้ทราบแต่ว่าหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ไม่คิดว่าจะทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สอยได้และสวยงาม สามารถพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพได้ แนวพระราชดำริของในหลวงสำคัญมาก ในหลวงให้แนวคิดนำหญ้าแฝกมาปลูก เพราะทรงห่วงความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านนายอรรถพล รัตนพันธ์ จากจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนอยากให้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกให้มีคงทนถาวรมากขึ้น อยากให้คนไทยได้ทราบว่า หญ้าแฝก ทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่หาไม่ได้อีกแล้ว โดยเฉพาะการนำหญ้าแฝกมาเกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยทางธรรมชาติ ขณะนี้ หลายพื้นที่ในเชียงใหม่ ไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ฝนตกลงมาแต่ละครั้ง น้ำในคลองชลประทานจะมีดินแดงไหลปนลงมาด้วย ต้องรณรงค์ให้ปลูกหญ้าแฝกให้มาก เพราะช่วยคลุมดินได้
การต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยองค์กรที่เล็งเห็นคุณค่า เริ่มจากคิดแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการของตนที่มีกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน เมื่อเป็นผลสำเร็จ จึงต่อยอดสิ่งที่ดีนี้สู่ชุมชน ขยายเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการตลาด ก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน วันนี้ “หญ้าแฝก” ไม่เพียงแต่คลุมดิน ป้องกันดินแห้ง ดินสไลด์ แต่ได้สร้างป่าชุมชนให้สมบูรณ์ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้อยลง อนาคต ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากใบหญ้าแฝก อาจกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเช่นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในประเทศ และเมื่อต่างประเทศรู้จัก “หญ้าแฝก” กอเล็กๆ อาจกลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ ในการสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน
 
17 พฤษภาคม 2556 , 17:16 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท. เชียงใหม่