นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูและประธานาธิบดีสาธารณรัฐทาจิกิสถานมีกำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

  
     นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูและประธานาธิบดีสาธารณรัฐทาจิกิสถาน มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งร่วมประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2556 นายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐทาจิกิสถาน มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐทาจิกิสถานมีกำหนดการเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายฟื้นฟูป่าไม้ ฝ่ายปศุสัตว์ และฝ่ายศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช ช่วงค่ำ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ห้องพะเยา 3 โรงแรมแชงกรีลา ส่วนวันรุ่งขึ้นจะเดินทางไปร่วมประชุมระดับผู้นำด้านน้ำฯ และจะเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่ง ณ ท่าอากาศยานกองบินทหาร 41
สำหรับ นายโมอานา การ์กัซ นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มีกำหนดการเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤษภาคม 2556 ช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการ ช่วงบ่าย มีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการ พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และช่วงค่ำจะเดินทางไปยังเวียงกุมกาม เพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งรัฐบาลได้จัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 จะเดินทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารเช้าผู้นำโดยมีนายกรัฐมนตรีไทยเป็นเจ้าภาพ จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการและเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำด้านน้ำฯ และในเวลา 18.30 น. จะเข้าร่วมหารือทวิภาคี (1+3) การลงนามข้อตกลงและร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ โรงแรมเดอะเจดีย์
 
18 พฤษภาคม 2556 , 10:51 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่