ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ พบ เหล้า เบียร์ ลดลง แต่ยังพบขยะเต็มดอยและการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น

  
     จากการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ พบ เหล้า เบียร์ ลดลง ในประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ แต่ยังพบการทิ้งขยะจำนวนมาก และการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น
เครือข่ายความร่วมมือจัดการปัญหาเหล้า บุหรี่ ขยะ ความรุนแรง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้จัดทีมในการออกตรวจแอลกอฮอล์ และใบอนุญาตจากร้านค้าระหว่างเส้นทางเดินขึ้นขึ้นดอยสุเทพ นำทีมโดยทีมมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวชน์ เจ้าหน้าที่ด้านตรวจห้วยแก้ว กรมอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน สำนักงานสรรพสามิตเชียงใหม่ และเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกันในการประชาสัมพันธ์การทำความเข้าใจกับร้านค้าและโรงบุญโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/ 2554 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ พืช ว่าด้วยเรื่องการห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ นอกจากนั้น ยังได้มอบป้ายร่วมรณรงค์ร้านนี้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวาระ 26 ศตวรรษวิสาขบูชาโลก จากการตรวจ พบว่า มีร้านค้าที่ทำผิดกฎหมายจำนวน 1 ร้านเท่านั้น เนื่องจาก พ่อค้าแม่ค้า ส่วนใหญ่เคยขายของในพื้นที่ดังกล่าวและมีความเข้าใจในมาตรการต่างๆ เป็นอย่างดี
พร้อมกันนี้ ประชาชน พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงได้ได้จัดทีมนักศึกษาอาสาสมัครในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมน้องจุกและน้องจ๋า จากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 4 ส่วนหน่วยงานต่างๆ ได้ประจำจุดสกัดและตรวจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้นจำนวน 3 จุดใหญ่ คือ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและด่านตรวจห้วยแก้ว จากการดำเนินการของหน่วยงานยังพบการลักลอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาวุธ ของมีคมจำนวนมาก และลักษณะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจห้วยแก้วได้ดำเนินการตรวจไปจนถึงเช้าของวันนี้(24 พ.ค.56) เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดงาน แต่สิ่งที่ยังน่าเป็นห่วงเช่นทุกปี คือ การทิ้งขยะจำนวนมากของประชาชนที่เข้าร่วมประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ และการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้ตั้งใจมาเดินเพื่อทำบุญ เป็นเพียงแต่การรวมกลุ่มเพื่อร้องเพลง และชู้สาวเพียงเท่านั้น เครือข่ายความร่วมมือจัดการปัญหาเหล้า บุหรี่ ขยะ ความรุนแรง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สอดส่องดูแลและหามาตรการแก้ไขปัญหาในปีต่อๆ ไปด้วย
 
24 พฤษภาคม 2556 , 14:44 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่