คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด รุ่นที่ 4

  
     หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ย้ำชัด ต้องเอ็กซเรย์ข้าราชการทุกหน่วย และนำข้าราชการที่ส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกจากระบบให้หมด เพื่อประสิทธิภาพของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 4 จัด ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด ห้วงเวลา 6 เดือนหลัง ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 เพื่อรับทราบข้อปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทันที หากปัญหาอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ จะเร่งผลักดันให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทาง ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2556 และข้อเสนอของปีงบประมาณ 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด จำนวน 315 คน
นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดและรุนแรง อยากให้อนุกรรมการทุกจังหวัดมีการเสนอข้อเสนอแนะให้มากที่สุด หากเสนอเป็นยุทธศาสตร์ได้จะยิ่งดี เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาในปี 2557 ต่อไป สิ่งหนึ่งที่ต้องช่วยกัน คือ การสร้างความโปร่งใสในตัวข้าราชการ ต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีมติให้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 4 ภูมิภาค 4 รุ่น รวม 1,380 คน
 
3 มิถุนายน 2556 , 14:55 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่