กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN) ครั้งที่ 8

  
    ประเทศไทยเตรียมนำเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ เครือข่ายป้องกันสัตว์ป่าและพืชป่า เพราะเป็นเครือข่ายสำคัญระดับภูมิภาคและระดับโลก ในการจัดประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN) ครั้งที่ 8
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาจัดการประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN) ครั้งที่ 8 จัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2556
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันสัตว์ป่าและพืชป่าในแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน เสริมสร้างเครือข่ายป้องกันการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ของโลก เป็นเวทีพูดคุยเรื่องการดูแลของกลาง และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับประเทศไทย สถานการณ์การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่รวดเร็วนัก สิ่งที่ประเทศไทยจะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการเครือข่ายป้องกันสัตว์ป่าและพืชป่า เพราะเป็นเครือข่ายสำคัญระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งประเทศไทย เป็นประเทศผู้นำและเป็นประเทศที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการของ ASEN-WEN เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหาแนวทางการหยุดยั้ง ลดการลักลอบ ล่า หรือ ค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการป้องกันสัตว์ป่าและพืชป่า ปี 2551-2554 มีรายงานคดีการจับสัตว์ป่า จำนวน 748 คดี เป็นสัตว์ป่าที่มีชีวิตกว่า 120,000 ตัว ซากสัตว์กว่า 150,000 ตัว ชิ้นส่วนและสิ่งแปรรูปจากสัตว์ป่า กว่า 432 ตัน มูลค่าของกลางตามราคาในตลาดมืดขั้นต่ำกว่า 73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เฉพาะประเทศไทย มีสัตว์ป่าที่ผิดกกฎหมายกว่า 10,000 ตัว ส่วนใหญ่ คือ นิ่ม เสือโคร่ง งู และเต่า
 
3 มิถุนายน 2556 , 15:18 น. , อ่าน 1164  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่