เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ปลูกต้นทองกวาว

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ปลูกต้นทองกวาว ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 700 ต้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนให้รู้จักและอนุรักษ์ ต้นทองกวาวให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดกิจกรรม ปลูกต้นทองกวาว ณ บริเวณสวนสาธารณะล้านนา ร.9อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การปลูกต้นทองกวาว ถือเป็นการน้อมนำเอาพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ตระหนักและช่วยกันดูแล ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ประกอบกับนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการเห็นชาวเชียงใหม่ร่วมกันปลูกต้นทองกวาวให้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการปลูกต้นทองกวาวในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ จำนวน 500 ต้น และสวนพฤกษ์ศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ จำนวน 200 ต้น โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำไปปลูกบริเวณสวนสาธารณะล้านนา ร.9 จำนวน 299 ต้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ปลูกบริเวณสวนสาธารณะที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 199 ต้น วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปลูกบริเวณสุสานสันกู่เหล็ก จำนวน 99 ต้น และเจ้าหน้าที่รวมทั้งพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ปลูกบริเวณสวนสาธารณะบ้านเด่น จำนวน 59 ต้น
 
4 มิถุนายน 2556 , 13:43 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่