อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดพิธีถวายทองคำ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

  
    อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดพิธีถวายทองคำ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นการบำเพ็ญมหากุศลอันยิ่งใหญ่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เตรียมจัดพิธีถวายทองคำ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง เข้าถวายทองคำเป็นพุทธบูชา ภายในงานจะมีการเปิดรับทองคำและปัจจัย สนทนาธรรม และพิธีถวายทองคำ เพื่อเป็นพุทธบูชาหุ้มยอดฉัตร ณ จุดสูงสุดของพระมหาโพธิเจดีย์ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อันจะเป็นการบำเพ็ญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตและถวายเป็นพระกุศลร่วมเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษาครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วันที่ 3 ตุลาคม 2556
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมกันนำทองคำขึ้นไปปิดหุ้มฉัตรบนยอดสูงสุดของพระมหาธาตุโพธิเจดีย์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธานุสรณ์แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สถานที่สำคัญอันเป็นสังเวชนียสถานที่มีผู้แสวงบุญไปสักการะมากที่สุด ปีละหลายล้านคน บุญครั้งนี้จะสถิตคู่พระมหาโพธิเจดีย์ให้คนอนุโมทนาตลอดกัลปาวสาน
นอกจากการเข้าร่วมบริจาคในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 แล้ว ผู้ต้องการบริจาคเพิ่มเติม สามารถบริจาคได้ที่พิธีถวายทองคำ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ 27 มิถุนายน 28 กรกฎาคม และ 15 สิงหาคม 2556 หรือสามารถโอนเงินผ่านบัญชี โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรและพระมหาเจดีย์พุทธคยา ที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 3413-4 ต่อ 511 หรือ 09 1212 5293 09 1212 5294 หรือ www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรและพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดีย หรือบริจาคได้ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ชั้น 5 เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ในวัน เวลา ราชการ เว้นวันจันทร์
 
4 มิถุนายน 2556 , 15:59 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่