นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชุทิศพายัพ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

  
    นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชุทิศพายัพ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 4 รางวัล ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2556 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ คือ ไม้เท้าสารพัดประโยชน์ ( Magic cane) เจ้าของผลงาน คือ นายปวเรศ พรมมาลา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/6 และเด็กชายปัณณวิชญ์ สามแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/5 มีครูที่ปรึกษา คือ นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รับการคัดเลือก 1 ใน 6 ทีม จากทั้งหมด 31 ทีมทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงาน 8th International Exhibition For Young Inventors 2013 ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ในการแข่งขันในงาน 8th International Exhibition For Young Inventers 2013 ( IEYI 2013 ) และ Asian Young Inventers Exhibition 2013 ( AYIE 2013 ) มีประเทศที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 9 ประเทศ จำนวน 64 ผลงาน ประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในเวที IEYI จำนวน 6 ทีม ผลการประกวดปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้รับรางวัล 4 รายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 สาขา safety and help โล่ International Exhibition for Young Inventors 2013 BEST INVENTION Technology for special needs ,Certificate of Award the GOLD MEDAL International Exhibition for Young Inventors 2013 และเหรียญรางวัล Leading Innovation Award 2013( คะแนนรวมสูงสุด) INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK FORUM
 
4 มิถุนายน 2556 , 16:13 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่