การแข่งขันหมากรุกสากลนานาชาติระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นขึ้นแล้ว

  
     การแข่งขันหมากรุกสากลนานาชาติระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นขึ้นแล้ว จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ ตื่นตัว และแสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจะเป็นสนามแข่งขันกีฬาหมากรุกระดับโลกในอนาคต
สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดการแข่งขัน หมากรุกสากลนานาชาติระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th ASEAN+ Age Group CHESS Championships)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-13 มิถุนายน 2556 โดยใช้ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสนามแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเกือบ 500 คน จาก 14 ประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและสาธารณชนทั่วไป ได้รับรู้และตื่นตัวเกี่ยวกับกีฬาหมากรุกสากล ส่งเสริมให้ได้รับความสนใจและขยายวงกว้างในอนาคต และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กีฬาหมากรุกถือเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิอย่างสูง ใช้ไหวพริบ สติปัญญามาก การจัดแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดการตื่นตัว รับรู้ ให้กีฬาหมากรุกเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเป็นสนามแข่งขันกีฬาหมากรุกระดับโลกในอนาคต
สำหรับ ประเภทของการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ Rapid Chess (เกมเร็ว) เป็นเกมการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะมีเวลาฝ่ายละ 25 นาที ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2556 Blitz Chess (เกมสายฟ้า)เป็นเกมการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะมีเวลาฝ่ายละ 5 นาที วันที่ 7 มิถุนายน 2556 และ Standard Chess (เกมมาตรฐาน) เป็นเกมการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะมีเวลา 90 นาที และได้เวลาเพิ่ม 30 วินาที ต่อหนึ่งตาเดิน ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2556
 
6 มิถุนายน 2556 , 12:24 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่