คณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งมาใช้ในการเลือกตั้ง

  
     คณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งมาใช้ในการเลือกตั้ง เพื่อลดความผิดพลาด ป้องกันการทุจริตและประหยัดงบประมาณ รอเพียงสภาผู้แทนราษฎรแก้ไขกฎหมายเท่านั้น
นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้มีเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งเป็นเครื่องที่จะนำมาใช้แทนบัตรเลือกตั้งในอนาคต ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว กกต. พยายามจะนำมาใช้แทนบัตรเลือกตั้งหรือควบคู่กับบัตรเลือกตั้ง เนื่องจาก มีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการทุจริตและประหยัดงบประมาณ แต่ปัจจุบัน กฎหมายกำหนดว่าการเลือกตั้งต้องใช้บัตรเท่านั้น กกต.ได้ทำเรื่องขอใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งคู่ขนานไปกับการใช้บัตรเลือกตั้งแล้วแต่ทางสภาผู้แทนราษฎรยังไม่อนุมัติ โดยเครื่องดังกล่าว จัดทำโดย กกต. ร่วมกับ วิทยุการบิน มีการวางระบบรองรับการโจรกรมข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้เป็นอย่างดี ซึ่งในการเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 3,500 หน่วยในปลายปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไปนี้ กกต.ได้ให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนำเครื่องไปทดลองใช้อย่างน้อย 2 จุด ที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมาก หลังจากนั้นจะวัดผลการใช้ของประชาชน โดยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง มีจุดเด่น คือ สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าบัตรเลือกตั้ง 400-500 ล้านบาท ต่อการเลือก สส. 1 ครั้ง อีกทั้ง ยังมีความเที่ยงตรงและลดความผิดพลาดในการนับบัตร โดยแต่ละชุดเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง มีต้นทุนประมาณ 3,000 บาท ไม่มีกำหนดระยะการใช้งาน มีแต่จะพัฒนารุ่นต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังกล่าวด้วยว่า สิ่งสำคัญ คือ ต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเชื่อว่าเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งดังกล่าว เที่ยงตรงจริง ซึ่งประเทศอินเดียเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จัดทำและดำเนินการ ยังไม่พบปัญหา อีกทั้งที่สหรัฐอเมริกายังมีการใช้ทั้งเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและบัตรควบคู่กันไปด้วย
 
6 มิถุนายน 2556 , 14:54 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่