ปัญหาปลากระชัง 3 อำเภอ ที่ตายจำนวนมาก เป็นผลมาจากน้ำแม่ข่าเน่าเสียมาก

  
     นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ปัญหาปลากระชัง 3 อำเภอ ที่ตายจำนวนมาก เป็นผลมาจากน้ำแม่ข่าเน่าเสีย เป็นปัญหาระดับประเทศที่ต้องร่วมกันแก้ไข
ภายหลังจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมกระชังแม่น้ำปิงจาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง หางดง และสารภีกว่า 200 ราย ประสบปัญหาปลาตายยกกระชัง สาเหตุเพราะประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ปล่อยน้ำเสียสีดำจากคลองแม่ข่าลงลำน้ำแม่ปิง เป็นผลทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอทำให้ปลาตายจำนวนมากนั้น นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัญหาปลาทับทิมที่ตายจำนวนมากครั้งนี้ สาเหตุแรก เกิดจากภาวะปกติที่เป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกลงมา ชะล้างสิ่งสกปรกและของเสียต่างๆ ลงไปในลำน้ำปิง นอกจากนั้น ระยะนี้ แม่น้ำปิงยังมีการทดลองประตูระบายน้ำ และสิ่งสำคัญ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิม เลี้ยงผิดแบบ เช่น ระยะห่างแต่ละกระชังห่างกันน้อยกว่า 15 เมตร หรือ ในแต่ละกระชังมีจำนวนปลามากเกินไป เมื่อเกิดน้ำเสีย ออกซิเจนจึงไม่เพียงพอต่อปลาใหญ่ และต้องยอมรับว่า น้ำแม่ข่า มีความเน่าเสียมาก ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปในระยะไกล ถือเป็นปัญหาระดับประเทศ ต้องได้รับการแก้ไข
นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ยังกล่าวด้วยว่า พื้นที่ตำบลป่าแดดเป็นพื้นที่ปลายน้ำ แต่ได้รับผลกระทบโดยตรง ขณะที่ในชุมชน ได้มีการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์คลองแม่ข่า มีการทำหน้าบ้านน่ามอง แจกถังดักไขมันให้แต่ละบ้านเพื่อดักของเสีย การแก้ไขปัญหาน้ำแม่ข่าเน่าเสีย ต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ ไม่เฉพาะปล่อยน้ำปิงลงมาไล่น้ำเน่าเสียเท่านั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน มีสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
 
10 มิถุนายน 2556 , 18:33 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่