จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทางศาสนามุทิตาครูบาศรีวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาศรีวิชัย ครบ 135 ปี

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทางศาสนามุทิตาครูบาศรีวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ผู้นำการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพลังศรัทธาประชาชนเป็นจำนวนมาก ใช้เวลาสร้างเพียง 5 เดือนเศษ
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทางศาสนามุทิตาครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ปีนี้ ครบ 135 ปี ครูบาศรีวิชัย เดิมชื่อ เฟือน หรืออินท์เฟือน เกิดในปีขาล วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2421 ที่หมู่บ้านชื่อ บ้านปาง ตำบลแม่ตืน ปัจจุบันคือตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นบุตรของนายควาย นางอุสา มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน คือนายไหว นางอ้วน นายอินท์เฟือน (ครูบาศรีวิชัย) นางแว่น และนายทา
ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงามและเคร่งครัด งดการเสพ หมาก เมี่ยง บุหรี่ งดฉันเนื้อสัตว์ตั้งแต่เมื่ออายุได้ 26 ปี และฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ครูบาศรีวิชัยมีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมะอันสูงสุดดังปรากฏจากคำอธิษฐานบารมี ที่ท่านอธิษฐานไว้ว่า ตั้งปรารถนาขอให้ได้ถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่งเดียว อีกประการหนึ่งที่ทำให้ครูบาศรีวิชัยเป็นที่รู้จักและอยู่ในความทรงจำของชาว ล้านนา คือ การเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้วยพลังศรัทธาประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ ซึ่งใช้เวลาสร้างเพียง 5 เดือนเศษ โดยไม่มีการใช้งบประมาณของรัฐเลย ครูบาเจ้าศรีวิชัย มรณภาพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2481 ที่วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สิริอายุได้ 59 ปี ตั้งศพไว้ที่วัดบ้านปาง เป็นเวลา 1 ปี จึงได้เคลื่อนศพมาตั้งไว้ ณ วัดจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จนกระทั่งวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2489 จึงได้รับพระราชทานเพลิงศพ โดยมีประชาชนมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพจำนวนมาก และประชาชนเหล่านั้นได้เข้าแย่งชิงอัฏฐิธาตุของครูบาศรีวิชัย ตั้งแต่ไฟยังไม่มอดสนิท แม้แต่แผ่นดินตรงที่ถวายพระเพลิง ก็ยังมีผู้ขุดเอาไปสักการะบูชา อัฏฐิธาตุของท่านมีเจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมได้ถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วน แบ่งไปบรรจุตามสถานที่ต่างๆ ทั่วแผ่นดินล้านนา ได้แก่ วัดจามเทวี จ.ลำพูน วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วัดพระแก้วดอนเต้า จ.ลำปาง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ วัดน้ำออกรู จ.แม่ฮ่องสอน และวัดบ้านปาง อำเภอลี้ จ.ลำพูน
 
11 มิถุนายน 2556 , 09:38 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่