เทศบาลเมืองแม่เหียะ เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีเลี้ยงดง

  
     เทศบาลเมืองแม่เหียะ เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีเลี้ยงดงความเชื่อแห่งเมืองล้านนาที่ปฏิบัติกันมาหลายร้อยปี
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า ประเพณีเลี้ยงดงเป็นประเพณีโบราณที่สีบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีการสืบสานประเพณีดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ ลานเชิงวัดพระธาตุดอยคำและลานเลี้ยงดง หมู่ที่ 2 บ้านอุโบสถ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเลี้ยงดง หมายถึง การเซ่นสรวงดวงวิญญาณผีในป่า ประเพณี หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติกันมาหลายร้อยปีหลายช่วงอายุ “ดง” เป็นภาษาพื้นเมือง หมายถึง ป่าไม้หรือป่าดงดิบ ตั้งแต่อดีตกาลป่าไม้คู่กับคน ป่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งมีชีวิต คนอาศัยป่าในการดำรงชีวิตอยู่ สภาพแวดล้อมในป่าได้สร้างทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆ และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ตลอดจนเป็นต้นน้ำที่ดียิ่ง หล่อเลี้ยงมนุษยชาติในปัจจุบัน ป่าไม้สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ “คนกับป่าไม้” อยู่คู่กันมาตลอด
สถานที่เลี้ยงดงที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน คือ อยู่ในบริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ที่4 หมู่ที่ 2(แม่เหียะ) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ป่าไม้บริเวณดังกล่าว เป็นป่าต้นน้ำของลำห้วยแม่เหียะ ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตคนในตำบลแม่เหียะ ตำบลสันผักหวาน ตำบลป่าแดด ป่าต้นน้ำในนี้ได้สร้างความสมดุลให้กับชาวเชียงใหม่หลายร้อยปีมาแล้ว
ประเพณีเลี้ยงดง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตกาล เพื่อให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนรักษาป่าไม่ให้คงอยู่และไม่ให้ใครเข้าไปบุกรุกทำลายธรรมชาติป่าต้นน้ำดังกล่าวให้เสียหาย โดยวิธีดังกล่าวได้ผ่านร่างทรงโดยอัญเชิญดวงวิญญาณผู้ปกปักรักษาป่าแห่งนี้ป่าแห่งนี้ นามว่า “ปู่แสะ ยักษ์จิคำ” และ “ย่าแสะ ยักษ์ตาเขียว” โดยได้จัดพิธีปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น
โดยพิธีกรรมดังกล่าวจึงเป็นพิธีที่ชาวตำบลแม่เหียะและหลายตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนตามประวัติศาสตร์และพงศาวดาร โดยใช้ควายรุ่นเขาเพียงหูสีดำ จำนวน 1 ตัว เป็นเครื่องเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ ให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ คือ ควายดิบ ที่เตรียมไว้ โดยผ่านร่างทรง การจัดพิธีกรรมดังกล่าว มีความเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล และประชาชนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทำการเกษตรได้ผลดีตลอดปีอีกด้วย
 
11 มิถุนายน 2556 , 19:43 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ -พงศกร สวท. เชียงใหม่