เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556

  
     พ่อเมืองเชียงใหม่ นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ใน 10 จุดทั่วเมืองเชียงใหม่
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ณ หน่วยพิธีข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ในอีก 9 จุดพิธี ยังคับคั่งไปด้วยประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและความผาสุกของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และสืบทอดมาช้านาน กระทำภายหลังวันออกพิธีบูชาเสาอินทขิล ถือเป็นการต่ออายุเมืองให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และเสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข
พิธีเริ่มขึ้นโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา สารากริวิชชาณสูตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เป็นประธานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถึงเทพยาดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช พ่อขุนงำเมืองและพ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์
สำหรับพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ กำหนดไว้ 10 หน่วยพิธี ประกอบด้วย หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่(พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูสวนปรุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ และแจ่งกะต้ำ
 
13 มิถุนายน 2556 , 15:47 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ -พงศกร สวท. เชียงใหม่