ตำรวจภูธร ภาค 5 ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะตำรวจในสังกัด จำนวน 214 นาย

  
     ตำรวจภูธร ภาค 5 ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะตำรวจในสังกัด จำนวน 214 นาย เพื่อแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ โปร่งใส เป็นแบบอย่าง ในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจตรีชำนาญ รวดเร็ว รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการ ตำรวจสีขาว ณ สถานีตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้บัญชาตำรวจภูธร ภาค 5 กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ตำรวจสีขาว ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยรับผิดชอบ สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะของข้าราชการตำรวจทุกนาย เพื่อแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ โปร่งใส เป็นแบบอย่าง ในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ทุกประเภท สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน ในการที่จะป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อย่างจริงจัง และเด็ดขาด
สำหรับการดำเนินการ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธร ภาค 5 ได้จัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดจากตัวอย่างปัสสาวะข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 214 นาย ตามขั้นตอน วิธีการ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยมีอุปกรณ์ชุดตรวจพิสูจน์สารเสพติดที่มีมาตรฐาน จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นตัวชี้วัด ซึ่งทุกหน่วยต้องดำเนินการกับข้าราชการตำรวจในสังกัด ด้วยรูปแบบและวิธีการเดียวกันนี้ทั่วประเทศ และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว จะได้รายงานให้สำนักตำรวจแห่งชาติ ผ่านกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทราบต่อไป
 
13 มิถุนายน 2556 , 16:24 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่