นักวิชาการและประชาชน ร่วมเวทีวิพากษ์ เงินกู้น้ำ 3.5 แสนล้านบาท : ประชาชนอยู่ที่ไหน?

  
     นักวิชาการและประชาชน ร่วมเวทีวิพากษ์ เงินกู้น้ำ 3.5 แสนล้านบาท : ประชาชนอยู่ที่ไหน? เพื่อต้องการให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ที่ห้องประชุม ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดเวทีวิพากษ์ ในหัวข้อ เงินกู้น้ำ 3.5 แสนล้านบาท : ประชาชนอยู่ที่ไหน? โดยนายหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิบริหารจัดการน้ำแห่งประเทศไทย ดร.คมสัน มาลีสี รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายมนตรี จันทวงศ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือพร้อมประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบร่วมเวที รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า โครงการของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำ ด้วยวงเงินงบประมาณ 3 แสน 5 หมื่นล้านบาทดังกล่าว เป็นโครงการที่ถูกนักวิชาการและภาคประชาชนจับตามองและวิจารณ์ถึงผลกระทบมากที่สุดขณะนี้ ทั้งต่อการดำเนินชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชน เพราะที่ผ่านมา ประชาชนไม่มีโอกาสได้รับรู้ รับทราบข้อมูล จริงแล้วทุกฝ่ายเห็นด้วยกับการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการจัดการน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ในการชลประทานในหน้าแล้ง เพราะหาก 2 สิ่งนี้สามารถบูรณาการกันได้จะเป็นผลดีที่สุดต่อประชาชนและประเทศชาติ แต่สิ่งที่ประชาชนและนักวิชาการมอง คือ รัฐบาลยังไม่เคยรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชน ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เช่น มิติของภาคเหนือ ไม่เพียงเฉพาะการสร้างเขื่อนจะสามารถแก้ปัญหาได้ แต่การปลูกฝังให้รู้จักรักและดูแลป่าต้นน้ำต่างหากเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม การสร้างมาตรการขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ตัดไม้ทำลายป่า ถือเป็นสิ่งที่ต้องควรทำ เพราะมองว่าถึงอย่างไรสิ่งก่อสร้างก็ไม่สามารถแก้ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างถาวร
รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยังกล่าวด้วยว่า จริงแล้วระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ก็ต้องศึกษาด้วยว่า ระหว่าง 5 ปี นั้น จะมีผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม และจะเอื้อต่อการทำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือไม่ด้วย เพราะโครงการใหญ่เช่นนี้ ยังมีมิติอีกมาก ที่ต้องวางแผนแก้ปัญหา
 
13 มิถุนายน 2556 , 19:59 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่