สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมประชุมผู้ปลูกสมุนไพร พร้อมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

  
     สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมประชุมผู้ปลูกสมุนไพร พร้อมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนให้ใช้สมุนไพรในการรักษาแทนยาปฏิชีวีนะและเป็นการลดการนำเข้ายาปฎิชีวนะจากต่างประเทศ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(IQS) กำหนดจัดประชุมผู้ปลูกสมุนไพร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจุบันกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เล็งเห็นว่า สมุนไพรมีสรรพคุณรักษาโรคต่างๆ ได้ดี ในอนาคตจึงอยากสนับสนุนให้ใช้สมุนไพรในการรักษาแทนยาปฏิชีวีนะและเป็นการลดการนำเข้ายาปฎิชีวนะจากต่างประเทศ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจึงต้องสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (IQS) กล่าวว่า ปัจจุบันทางสถาบัน IQS ทำหน้าที่เป็นตลาดกลาง คอยประสานงานให้มีการซื้อ-ขายเกิดขึ้น และทำหน้าที่ตรวจรับรองแปลงปลูกพืชสมุนไพรเพื่อออกใบรับรองให้กับเกษตร ส่วนการซื้อ-ขายเป็นการตกลงกันเองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยทางสถาบันฯจะนำข้อมูลของผู้ขายบันทึกลงในระบบ โดยผู้ซื้อสามารถทราบราคาก่อนตัดสินใจ ซึ่งตอนนี้มีผู้สนใจซื้อแล้ว 33 แห่ง แบ่งเป็นกลุ่มผู้รับซื้อ 16 กลุ่ม และโรงพยาบาล อีก 17 แห่ง การจัดประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันพร้อมทั้งรับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรที่จะร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ ต้องมีเงื่อนไขดังนี้ คือ มีที่ดินสำหรับการปลูกสมุนไพรเป็นของตัวเอง อย่างน้อย 100 ตารางวา และพืชสมุนไพรที่ปลูกต้องมี 5 ชนิดขึ้นไป โดยแต่ละชนิดต้องมากกว่า 50 ต้น เกษตรกรท่านใดที่มีคุณสมบัติดังนี้ ติดต่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 3804 หรือ 0 5387 3872
 
15 มิถุนายน 2556 , 15:15 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่