รายงานพิเศษ โครงการวิจัย ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ รักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

  
     รายงานพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโครงการวิจัย ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ รักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เป็นภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุจมูกหลังจากที่มีการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ อาทิ ฝุ่นบ้าน ไรฝุ่น เชื้อรา เกสรดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกและยังมีความชุกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีเด็กและผู้ใหญ่มากกว่า 500 ล้านคนทั่วโลกเป็นโรคนี้ จากการสำรวจในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2518 – 2545 พบความชุกของโรคนี้ได้ถึงร้อยละ 10-60 ของประชากร อาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่พบบ่อย อาทิ คันจมูก จาม น้ำมูกใส และคัดจมูก อาการอื่นๆ ที่อาจพบอย่างในกรณี เสมหะลงคอ ไอ และปวดศีรษะ ซึ่งอาการเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย และยังมีผลกระทบต่อคุณภาพในการดำเนินชีวิต อย่างในกรณีรบกวนการนอนหลับ อ่อนเพลีย ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานลดลง อาจเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ ทำให้เกิด ไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก หูชั้นกลางอักเสบ นอนกรน เป็นต้น
อาจารย์แพทย์หญิงณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา ทีมวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการต่อเนื่อง จำเป็นต้องใช้เวลาในการรักษาที่ยาวนาน เป็นเหตุให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างมาก แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันหลายชนิดที่สามารถใช้รักษาและบรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ อาทิ ยาต้านฮีสตามีน ยาลดอาการคัด ยาต้านลิวโคไตรอีน ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบพ่นจมูก แต่ยังมีข้อจำกัด ทั้งในแง่ประสิทธิผลของยาและฤทธิ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา นอกจากนี้ ยาบางชนิดยังมีราคาค่อนข้างแพง ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิเบิกยาจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ทำให้ผู้ป่วยบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงยาได้
ปัจจุบันประเทศไทยมีสมุนไพรหลายชนิดที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้อย่าง เห็ดหลินจือ หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ เห็ดหมื่นปี เห็ดอมตะ หรือเห็ดจวักงู เห็ดชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วโลก ตำราแพทย์แผนจีนและแผนโบราณของหลายประเทศกล่าวว่า เห็ดหลินจือมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงร่างกาย และใช้รักษาโรคหลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ข้ออักเสบ ตับอักเสบ ไตอักเสบ หอบหืดและโรคหลอดลมอักเสบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณบรรเทาอาการนอนไม่หลับและเบื่ออาหาร จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ในเห็ดหลินจือมีสารอาหารและสารประกอบหลายชนิด ซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและเชื่อว่าทำให้เห็ดหลินจือมีสรรพคุณที่หลากหลายในการรักษาโรคต่างๆ ได้ สำหรับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคภูมิแพ้ในการออกฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของร่างกาย อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบรายงานการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่สามารถใช้ยืนยันประสิทธิผลของเห็ดหลินจือในการรักษาโรคภูมิแพ้
ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในการรักษาผู้ป่วยจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีอาการต่อเนื่อง ซึ่งเห็ดหลินจือที่นำมาใช้การศึกษาครั้งนี้ เป็นเห็ดหลินจือ ตามโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยมีภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้พัฒนาการเตรียมผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือตามมาตรฐานเภสัชกรรม การศึกษาครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ดังนั้นภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ อายุตั้งแต่ 18 ถึง 60 ปี ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คันจมูก น้ำมูกไหล จาม หรือ คัดจมูก นานกว่า 1 เดือน เข้าร่วมโครงการวิจัย “ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้” โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-568-9851 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
 
15 มิถุนายน 2556 , 15:57 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่