นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ร่วมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ เชียงใหม่-ลำพูน

  
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ร่วมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ เชียงใหม่-ลำพูน เพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการเมืองแฝดเชียงใหม่-ลำพูน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟเชียงใหม่ – ลำพูน เพื่อพัฒนาให้เส้นทางรถไฟดังกล่าว เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและควบคู่ต่อกันมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครอง ภาษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและการค้าขาย โดยได้มีแนวคิดการพัฒนาทั้งสองจังหวัดได้ภายใต้ โครงการเมืองแฝดเชียงใหม่– ลำพูน ในรัฐบาลหลายรัฐบาลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน ในหลายมิติ ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน นิยมเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยทางรถยนต์ทั้งส่วนตัวและรถบัสเป็นหลัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้พิจารณาเห็นว่าควรจะได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ เนื่องจาก เส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนั้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี โดยเฉพาะอุโมงค์ขุนตาลที่ใช้เวลาการก่อสร้าง 11 ปี นับแต่ พ.ศ. 2450 – 2461 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เส้นทางรถไฟสายเหนือได้มามีจุดสิ้นสุดที่สถานีรถไฟนครเชียงใหม่ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าสำคัญที่สร้างความเจริญให้กับจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ในสมัยนั้น ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้เพื่อจะได้ร่วมกันกำหนดสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟเชียงใหม่ – ลำพูน และจะได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟเชียงใหม่ – ลำพูน ให้กับสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป
 
17 มิถุนายน 2556 , 12:07 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่