เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บริการประชาชน พร้อมให้บริการด้านทะเบียนราษฎร พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ชุมชน
ที่ชุมชนกำแพงงาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน ออกให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพ ทันตสาธารณสุข ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดในสุนัขและแมว แจกคลอรีน แจกทรายอะเบทป้องกันยุง ยาเบื่อหนู งานสุขาภิบาล ให้คำแนะนำด้านสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และให้บริการตัดผม บริการนวดแผนไทยบริการตรวจวัดสายตา แนะนำอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการให้คำแนะนำการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ให้บริการซ่อมบำรุง ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ให้คำปรึกษา แนะนำสิทธิสวัสดิการสังคม รับคำร้องด้านสังคมสงเคราะห์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ชุมชนและบริการด้านอื่นๆ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ออกพบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหา หาแนวทางแก้ไข เช่น การขุดลอกท่อระบายน้ำ เตรียมรับฤดูฝน ป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเมือง เป็นต้น
 
17 มิถุนายน 2556 , 12:25 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่