จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังไวรัสคล้ายซาร์ส

  
     รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ขณะนี้มีการเฝ้าระวังไวรัสคล้ายซาร์ส แม้จะยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย กลุ่มเสี่ยงติดไวรัสดังกล่าว คือ ผู้เดินทางกลับมาจากตะวันออกกลาง
ดร.ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่ทั่วโลก พบรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสคล้ายซาร์ 50 ราย และเสียชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่งนั้น จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเฝ้าระวัง โดยมีการสังเกตอาการและกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางมากลับจากตะวันออกกลาง เพราะเป็นแหล่งกำเนิดไวรัสดังกล่าว หากพบผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ ปอดติดเชื้อ ไข้หวัด ปอดบวม ภายหลังจากกลับมาจากตะวันออกกลาง ต้องให้โรงพยาบาลที่รับการรักษาแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันที เพื่อเข้าสอบสวนอาการ แม้จะยังไม่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าวในไทย แต่ประชาชนทั่วไปที่เตรียมเดินทางไปตะวันออกกลาง ต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรง มีการฉีดวัคซีนป้องกันก่อนไป หากอยู่ในที่เสี่ยงต้องหมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย และเมื่อกลับมายังประเทศไทย ต้องคอยสังเกตอาการประมาณ 10 วัน หากมีอาการผิดปกติต้องรีบพบแพทย์ทันที อาการเบื้องต้นจะมีลักษณะคล้ายอาการไข้หวัดใหญ่ ปวดหัว หรืออาจติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ส่วนรายที่มีอาการหนักมาจะปอดอักเสบ ปอดติดเชื้อ หรือ ปอดบวม
ด้านการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดห้องคัดกรองผู้ป่วยโดยเฉพาะ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ มีการแยกผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวัง ระวัง และมีแพทย์ พยาบาลที่มีความชำนาญ คอยสังเกตอาการและหากพบผู้สงสัยจะนำตัวเข้ารักษาทันที
 
17 มิถุนายน 2556 , 14:20 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท.เชียงใหม่