สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คัดเลือกตัวแทน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 6 ทีม เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 25 มิถุนายนนี้

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คัดเลือกตัวแทน 6 ทีม จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในกิจกรรมประกวดร้องเพลงปลุกใจระดับเขต "ประสานเสียง ประสานใจ สร้างไทยสามัคคี" เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ เพื่อหาตัวแทนเยาชนภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมกับผู้แทนเยาวชนจากทุกภูมิภาค ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงปลุกใจระดับเขต “ประสานเสียง ประสานใจ สร้างไทยสามัคคี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างเสริมความสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความสามัคคีปรองดอง มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสงบสุขผ่านบทเพลงที่สะท้อนถึงความรักและความสามัคคีของคนในชาติ
โดยแต่ละทีมที่เข้าประกวดมีสมาชิก จำนวน 5 คน เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่า สังกัดสถานศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เลือกเพลงเอง จำนวน 1 เพลง มีเนื้อหาบ่งบอกถึงความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ความสามัคคีของคนในชาติ และมีความยาวไม่เกิน 7 นาที การประกวด แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก ทำการคัดเลือกจากคลิปวิดีโอบันทึกภาพการร้องเพลงประสานเสียง ที่ผู้เข้าประกวดส่งมายังสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 โดยมีเยาวชนส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด จำนวน 26 ทีม คัดเหลือ 6 ทีม ได้แก่ ทีม ดาราคอรัส โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ทีม 5 สาวจุฑาเทพ โรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม่ ทีม CKK Choir 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ทีม CKK Choir 2 โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ทีม Peace โรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย และทีม PPK Chorus โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ. เชียงใหม่
สำหรับรางวัลการประกวด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท ชนะเลิศอันดับสอง 7,000 บาท ชนะเลิศอันดับสาม 5,000 บาท ทุกรางวัลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเกียรติเป็นผู้แทนเยาวชนภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรม “ประสานเสียงเด็กไทย ปลุกใจสามัคคี” ในระดับประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการร้องเพลง บันทึกเทป Music Video การขับร้องเพลง “รักกันไว้เถิด” ร่วมกับผู้แทนเยาวชนจากภูมิภาคต่าง ๆ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3
 
18 มิถุนายน 2556 , 18:16 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่