จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมสัมมนา Year of MICE เชียงใหม่พร้อม ภายใต้โครงการเชียงใหม่ MIEC City

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมสัมมนา Year of MICE เชียงใหม่พร้อม แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมให้สามารถรองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา Year of MICE เชียงใหม่พร้อม ภายใต้โครงการเชียงใหม่ MICE City ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมให้สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดียิ่งขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ไว้คอยรองรับการประชุมระดับนานาชาติ และมีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรม MICE โดยการพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมือง MICE City ทุกภาคส่วนต้องร่วมขับเคลื่อน และจำเป็นต้องมีการปรับปรุงผังเมืองให้สอดรับ ปรับโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่ง รองรับระบบขนส่งรถไฟความเร็วสูงและโครงข่าย ทั้งนี้ หากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ ทำให้เกิดความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และจะเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่
ด้าน ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) กล่าวว่า สิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ยังขาดแคลน คือ โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีระบบความปลอดภัยสูงไว้คอยรองรับการประชุมระดับนานาชาติ ที่มีผู้นำประเทศเข้าร่วม ขณะนี้ ธุรกิจโรงแรมหลายแห่ง ได้มีการปรับปรุงโรงแรมจากระดับ 4 ดาว เป็นระดับ 5 ดาว เพื่อรองรับผู้นำอัฟริกาที่จะมาประชุม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 ส่วนในช่วงเดือนมีนาคม 2557 จะมีผู้นำอาเซียน และ ผู้นำกลุ่มจากประเทศอาหรับ รวม 42 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ACD โดยเห็นว่าการต้อนรับอย่างมิตรไมตรีของคนไทยจะสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนได้ ถือเป็นจุดแข็งที่จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
 
19 มิถุนายน 2556 , 16:35 น. , อ่าน 1159  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่