นักเรียนทั่วภาคเหนือเข้าประกวดมารยาทไทยและอ่านออกเสียงภาษาไทยตามโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

  
     นักเรียนทั่วภาคเหนือเข้าประกวดมารยาทไทยและอ่านออกเสียงภาษาไทยตามโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ที่จัดต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่ 42 แล้ว
ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน จัดกิจกรรมตามโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประกวดมารยาทไทยและการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชนกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างของวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้องในหมู่เยาวชนของชาติ ซึ่งธนาคารธนชาตจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 42 แล้ว โดยภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร ประกวด 5 ระดับคือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษา ประกวดอ่านเป็นรายบุคคล และประกวดมารยาทเป็นทีมเพื่อหาทีมที่ชนะ ไปสู่การประกวดระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ โดยผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนไทยตระหนักเห็นความสำคัญของมารยาทไทยและภาษาไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชนกล่าวด้วยว่าในโลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามามีบทบาท ทำให้มีการใช้ภาษาไทยอย่างไม่ถูกต้องและอาจจะลืมเลือนเรื่องมารยาทไทย จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถศึกษาเรื่องดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน www.thanachartcsr.co.th
 
6 กรกฎาคม 2556 , 17:36 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่