จังหวัดเชียงใหม่ KICK OFF กำจัดผักตบชวาและปรับภูมิทัศน์ในลำน้ำปิง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ KICK OFF กำจัดผักตบชวาและปรับภูมิทัศน์ในลำน้ำปิง บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม คาดว่าประมาณวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ จะกำจัดแล้วเสร็จ
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะจัดกิจกรรม KICK OFF กำจัดผักตบชวาและปรับภูมิทัศน์ในลำน้ำปิง ณ บริเวณสำนักงานโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ลำน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในปี 2556 เนื่องจาก ในลำน้ำปิงขณะนี้ พบวัชพืชและผักตบชวากีดขวางลำน้ำเป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งแก้ไข โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดสองฝั่งลำน้ำปิง รวมไปถึงมณฑลทหารบกที่ 33 กรมทหารราบที่ 7 กองบิน 41 สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ร่วมมือกันกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ขุดลอกลำน้ำปิงและปรับภูมิทัศน์สองฝั่งลำน้ำปิง โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นฝ่ายสนับสนุน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม KICK OFF ครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ในการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น อนาคต ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่า จะสามารถนำผักตบชวาเหล่านี้ไปแปรรูปในชุมชนได้หรือไม่ และคาดว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถกำจัดวัชพืชและผักตบชวาได้แล้วเสร็จ ประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2556
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า การกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในพื้นที่ลำน้ำปิง นอกจากจะป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง เพราะเป็นการเพิ่มออกซิเจนในลำน้ำปิงอีกด้วย
 
8 กรกฎาคม 2556 , 10:26 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่